Kalkulator cena*
Odaberite paket
Broj radova godišnje
Broj radova godišnje sa
referencama u fusnotama**
Prosečan broj stranica po radu
   
   
Iznos u dinarima  
   
* kalkulator generiše orijentacione cene; konačne se utvrđuju naknadno, na osnovu uvida u ogledni primerak sveske časopisa.
** bez odeljka literatura na kraju rada
*** cena za Premium paket data je u rasponu pošto zavisi od više kvalitativnih kriterijuma