Kalkulator cena*
Odaberite paket
Broj radova godišnje koji se proveravaju na plagijarizam i objavljuju
Broj dodatnih radova/rukopisa godišnje za proveru na plagijarizam***
Prosečan broj stranica po radu
   
   
Iznos u dinarima
(sa uračunatim PDV od 20%)
   
* kalkulator generiše orijentacione cene; konačne se utvrđuju naknadno, na osnovu uvida u ogledni primerak sveske časopisa.
** obračunava se minimalno 20 radova godišnje
*** odnosi se na provere tekstova (radova ili rukopisa) nezavisno od toga da li će u časopisu biti objavljeni
**** cena za Premium paket data je u rasponu pošto zavisi od više kvalitativnih kriterijuma