Kalkulator cena*
Odaberite paket
Broj radova godišnje
Broj radova godišnje sa
referencama u fusnotama**
   
Iznos u dinarima  
   
* kalkulator generiše orijentacione cene; konačne se utvrđuju naknadno, na osnovu uvida u ogledni primerak sveske časopisa.
** bez odeljka literatura na kraju rada